Zásady zodpovědného zveřejňování a Program odměn za odhalení chyb

Přečtěte si pozorně tuto dohodu, protože obsahuje důležité informace týkající se vašich zákonných práv a opravných prostředků.