Ochranná známka / autorská práva

Přečtěte si pozorně tuto dohodu, protože obsahuje důležité informace týkající se vašich zákonných práv a opravných prostředků.