Znalostní báze

Najděte si články s potřebnými informacemi, průvodce při řešení problémů
a další technické informace související s hostingovou službou Hostinger.

Which apache version do you use?

Modified on:
apache version

You can check Apache's version in your cPanel. There is panel on the left side with very useful information regarding your account.