Znalostní báze

Najděte si články s potřebnými informacemi, průvodce při řešení problémů
a další technické informace související s hostingovou službou Hostinger.

What MySQL storage engines are supported on your servers?

Modified on:
storage engine mysql innodb supported available

Our servers support InnoDB and myisam MySQL storage engines.