Znalostní báze

Najděte si články s potřebnými informacemi, průvodce při řešení problémů
a další technické informace související s hostingovou službou Hostinger.

Is allow_url_fopen enabled on your servers?

Modified on:
allow url fopen allow url open allow_url_fopen

PHP function allow_url_fopen is enabled on all of our Shared Hosting packages.