Znalostní báze

Najděte si články s potřebnými informacemi, průvodce při řešení problémů
a další technické informace související s hostingovou službou Hostinger.

How to add login form to my website?

Modified on:
Password Protected Directories login form protect password password protect htpassword

You can protect individual directories using 'Password Protected Directories' feature in your Control Panel.