Znalostní báze

Najděte si články s potřebnými informacemi, průvodce při řešení problémů
a další technické informace související s hostingovou službou Hostinger.

How many email recipients may I have?

Modified on:

The following limits apply to all of Hostinger.com Shared Hosting packages: you can have up to 50 recipients via SMTP and 15 recipients via Webmail (RoundCube)