Znalostní báze

Najděte si články s potřebnými informacemi, průvodce při řešení problémů
a další technické informace související s hostingovou službou Hostinger.

How many cron jobs can I setup?

Modified on:
cronjobs cron crons

We do allow an unlimited count of crons to be setup on our servers! 

You can configure it by going to your Control Panel -> Cron Jobs.