Znalostní báze

Najděte si články s potřebnými informacemi, průvodce při řešení problémů
a další technické informace související s hostingovou službou Hostinger.

How can I see my PHP configuration (info)?

Modified on:
php info php php 5 php 7

To check all of your websites current PHP configuration settings or phpinfo(), access your website's Control Panel and search for the PHP Info menu.