Znalostní báze

Najděte si články s potřebnými informacemi, průvodce při řešení problémů
a další technické informace související s hostingovou službou Hostinger.

Can I install PECL id3 on your servers?

Modified on:
pecl id3 pecl id3

Due to security reasons, it is not possible to install PECL id3 on our servers.