Znalostní báze

Najděte si články s potřebnými informacemi, průvodce při řešení problémů
a další technické informace související s hostingovou službou Hostinger.

Can DNS clustering be enabled?

Modified on:
DNS clustering DNS cluster

DNS clustering cannot be enabled on a shared hosting server since it requires significant modifications to our system. However, our virtual private servers (VPS) do support this feature.