Znalostní báze

Najděte si články s potřebnými informacemi, průvodce při řešení problémů
a další technické informace související s hostingovou službou Hostinger.

Are sockets supported?

Modified on:
sockets socket php open closed supported support

We do support only outgoing sockets. If you are connecting out, it should work, however, we do not allow clients to bind to local ports for incoming connections.