Znalostní báze

Najděte si články s potřebnými informacemi, průvodce při řešení problémů
a další technické informace související s hostingovou službou Hostinger.

Are MySQL heap tables supported?

Modified on:
mysql heap table supported use database

MySQL heap tables are supported and can be used on our servers.